Veelgestelde vragen

Welke rekeningen kan ik online openen?

Een standaardpakket omvat:

  • Een GiroPlusrekening, dit is een zichtrekening waarmee je al je dagelijkse bankverrichtingen kunt uitvoeren.
  • Een vdk-bankkaart (Bancontact/Maestro) die automatisch gekoppeld is aan de GiroPlusrekening en die je toelaat wereldwijd te betalen en geld af te halen. 
  • Een E-abonnement, dit is een abonnement waarmee je bij vdk “elektronisch” kunt bankieren via online@vdk (gratis internetbankieren), selfbanking en Print’oMatic (toestel om gratis rekeninguittreksels af te drukken).
  • Een kaartlezer die je (in combinatie met je vdk-bankkaart) toelaat om op een veilige manier te bankieren via online@vdk.

Bovenop het standaardpakket kan je ook een E-Spaarrekening (internetspaarrekening) openen en/of een SpaarPlus Rekening openen.

Wie kan online cliënt worden bij vdk?

Elke meerderjarige natuurlijke persoon met de Belgische nationaliteit en met hoofdverblijfplaats in België kan zich online registreren als nieuwe cliënt en een rekening openen via deze website.

Kan ik cliënt worden met enkel een spaarrekening (E-Spaarrekening en/of Spaarplus Rekening), dus zonder GiroPlusrekening?

Als je een spaarrekening opent, wordt er automatisch ook een GiroPlusrekening geopend. Aan de GiroPlusrekening zijn immers een vdk-bankkaart en kaartlezer verbonden die je toelaten om op een veilige manier te bankieren via internet met online@vdk. Geld overschrijven naar of afhalen van je E-Spaarrekening kan via online@vdk.

Kan ik een rekening openen op meerdere namen?

Je kan een rekening openen op naam van jezelf en van je partner waarmee je hetzij gehuwd bent, hetzij wettelijk samenwoont. In dat geval staat de geopende rekening(en) op beide namen en heb je een wederzijdse volmacht.

Kan ik een rekening openen met volmacht?

Open je samen met je partner een rekening, dan heb je automatisch een wederzijdse volmacht. Dit betekent dat je alle verrichtingen apart kunt doen (geld overschrijven, afhalingen doen,…). Er kan geen volmacht toegekend worden aan een persoon die geen medetitularis is.

Hoe verloopt de procedure om om internet cliënt te worden bij vdk?

Via internet cliënt worden bij vdk kan in enkele stappen:

Je vult je persoonlijke gegevens in (neem alvast je identiteitskaart bij de hand zodat het invullen vlot verloopt).
Je bezorgt ons de volgende documenten, ofwel digitaal ofwel per post (graag binnen de week):

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt in een registratiedocument (als pdf). Druk dit document af en onderteken het.
Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) en een bewijs van domicilie (bewijs van adres afgeleverd door je gemeente, afdruk van chip E-id,…).

Nadat we je op basis van bovenstaande documenten geregistreerd hebben als vdk-cliënt, bezorgen we jou zo snel mogelijk je rekeningnummer(s), je bankkaart en je kaartlezer, met een ontvangstbewijs erbij.
Zodra je ons het ontvangstbewijs van je bankkaart en kaartlezer ondertekend hebt terugbezorgd en je een openingsstorting hebt gedaan van een bankrekening op je naam bij een andere Belgische bank naar een van de nieuw geopende rekeningen, bezorgen we jou ten slotte de code van je bankkaart. Vanaf dat ogenblik kan je bankieren waar en wanneer je dat wil.

Hoe ken ik mijn rekeningnummer(s)?

Als we jou als cliënt geregistreerd hebben, sturen we je naast je bankkaart en kaartlezer ook het nummer van je nieuw geopende rekening(en) op. Je kan dit rekeningnummer dan meteen gebruiken.

Is een openingsstorting verplicht? Zo ja, hoeveel tijd krijg ik daarvoor?

Binnen de 2 weken na ontvangst van je rekeningnummer(s), vragen we jou om een eerste storting te verrichten van een rekening op jouw naam bij een andere Belgische financiële instelling naar een van de nieuw geopende rekeningen. Je mag zelf het bedrag van de openingsstorting kiezen.

Wat wordt bedoeld met 'bewijs van domicilie'?

Een bewijs van domicilie is een document waarop je officieel verblijfsadres vermeld staat. vdk aanvaardt volgende documenten als bewijs van domicilie: een bewijs van adres afgeleverd door je gemeente, een afdruk van je persoonlijke gegevens opgeslagen op de chip van je E-id, een document van de belastingen, een klever van de mutualiteit, een document van de sociale zekerheid.

Ik heb reeds een GiroPlusrekening bij vdk. Kan ik via deze weg dan een andere rekening openen?

Deze website is uitsluitend bedoeld voor personen die nog geen cliënt zijn bij vdk. Als je reeds een GiroPlusrekening hebt, kan je bijkomende rekeningen openen via online@vdk.

Waarom moet ik aangeven hoe ik vdk bank ken, vanwaar mijn gelden komen en wat mijn te verwachten cliëntenrelatie is?

Deze vragen kaderen in diverse wet- en regelgeving die financiële instellingen verplicht om voldoende informatie in te winnen over hun cliënten (‘know your customer’-principe).

Kan ik als US-persoon cliënt worden?

Onder meer in het licht van de invoering van de "US-FATCA"-regelgeving en de verregaande rapporteringsverplichtingen die hieruit voortvloeien, gaat vdk geen cliëntenrelatie aan met US-persons (=US resident, US citizen, Green Card,…).

Kan ik als politiek prominent persoon cliënt worden bij vdk?

Ja, dat kan. Als jij (of een direct familielid zoals ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of partner) een politiek prominent persoon bent, hebben we nog wat informatie nodig over het concrete mandaat.

Kan ik mijn rekeninguittreksels afdrukken? Rekent vdk daarvoor kosten aan?

Je kan je rekeninguittreksels via online@vdk afdrukken of op je computer opslaan. Ben je in de buurt van een vdk-vestiging, dan kan je ze ook afdrukken via Print’oMatic (= de automatische uittrekselprinters die je in bijna alle vdk-vestigingen vindt).
Je hebt 3 maanden de tijd om je rekeninguittreksels kosteloos af te drukken of op te slaan. Na deze 3 maanden worden ze naar huis opgestuurd, met aanrekening van de portokosten.

Waar kan ik terecht voor inlichtingen of in geval van problemen?

Voor inlichtingen kan je terecht bij het Contactcenter van vdk. Telefonisch op 09 267 33 00 (tijdens de kantooruren) en per e-mail op contactcenter@vdk.be.
Heb je technische problemen, dan kan je terecht bij de online helpdesk van vdk bank. Telefonisch op 09 267 33 33 (tijdens de kantooruren) en per e-mail op online@vdk.be.